Al. Jana Pawła II 36c, 00-141 Warszawa
tel. (0 22) 654 41 11
e-mail: fpds@fpds.org.pl

KRS: 0000119205
NIP: 525-15-72-386
REGON: 010597562

NUMERY KONT:

Idea Bank 25 1950 0001 2006 0628 1665 0002
Bank Handlowy S.A. 71 1030 1582 0000 0008 0080 0013

ZARZĄD FUNDACJI

Krzysztof Gendek
Piotr Uzbiak

RADA NADZORCZA FUNDACJI

Waldemar Piasecki
Aneta Krejczy
Dariusz Klecko