Misja

Naszą misją jest pomoc najbardziej potrzebującym. Od 26 lat wspieramy w zakresie dożywiania przedszkola, domy dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Organizujemy imprezy dla dzieci i młodzieży, edukujemy w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

O Fundacji

Fundacja „Pożywienie Darem Serca” powstała w 1992 r. Od 26 lat niesiemy wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspieramy przedszkola i szkoły w zakresie dożywiania. Organizujemy imprezy dla dzieci z domów dziecka oraz szkół specjalnych. Pomagamy dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnością ruchową/intelektualną, seniorom oraz osobom nie posiadającym stałego zatrudnienia.

Naszym celem jest, by każdy mieszkaniec Warszawy mógł spożyć przynajmniej 1 ciepły posiłek w ciągu dnia. Od 1992 r. wydaliśmy ponad 3 mln darmowych i zdrowych posiłków.

Obecnie wydajemy od 300 do 470 darmowych posiłków dziennie. Miesięczny koszt prowadzonego projektu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Program finansowany jest dzięki darowiznom od firm i osób indywidualnych. Program nie jest finansowany ze środków publicznych, ani unijnych.

W ramach programu “Obiad za 1 zł”wspieramy i współpracujemy z takimi instytucjami jak:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • Fundacja Pomocy Rodzinie Gwiazdeczka
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 38
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 91
  • Centrum Pomocy Społecznej –Śródmieście

Zapraszamy osoby indywidualne oraz firmy do stałego wsparcia programu “Obiad za 1 zł” poprzez wpłaty na konto:

FUNDACJA „POŻYWIENIE – DAREM SERCA”
Al. Jana Pawła II 36c, 00-141 Warszawa
Bank Handlowy S.A. 71 1030 1582 0000 0008 0080 0013 z dopiskiem “Obiad za 1 zł”

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania, np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących, szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu, aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promocję i organizację wolontariatu, ochronę i promocję zdrowia, zajęcia rehabilitacyjne,
prowadzenie inwestycji koniecznych dla realizacji celów Fundacji.
Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Statut Fundacji Pożywienie – Darem Serca

Sprawozdania Finansowe