posiłki
3 000 000

dotychczas wydanych posiłków

malowana twarz
6 000

Dzieci uszczęśliwionych obchodami dnia dziecka.

2000

Posiłków miesięcznie

O NAS

Fundacja „Pożywienie Darem Serca” rozpoczęła działalność w 1992 r. Od tego czasu nieprzerwanie niesiemy pomoc głównie w zakresie dożywiania dzieciom, młodzieży i osobom znajdującym się w trudnej-kryzysowej sytuacji życiowej. Wspieramy podopiecznych ze szkół, świetlic środowiskowych i innych placówek oraz potrzebujące osoby indywidualne.

Nasza pomoc udzielana jest w taki sposób, by budować w dalszej perspektywie zdolność do samodzielnego utrzymania się!

Wspieramy podopiecznych szkół, świetlic środowiskowych i innych placówek oraz potrzebujące osoby indywidualne.

Organizujemy cykliczne imprezy dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz szkół specjalnych, edukujemy o roli zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Od pierwszych chwil istnienia nieprzerwanie niesiemy pomoc głównie w zakresie dożywiania.

Wspieramy osoby, które wymagają pomocy żywnościowej w sytuacjach nagłych.

Organizujemy cykliczne imprezy dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz szkół specjalnych, edukujemy o roli zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

CEL

Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych i ubogich poprzez zapewnienie ciepłego, pełnowartościowego posiłku w ciągu dnia oraz inne działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób pokrzywdzonych.